Belgische primeurs bij de specialevormballons

24 aug 16

Dit jaar hebben we twee premières - eigenlijk drie - bij de specialevormballons. Naast het koppel pinguïns Puddles & Splash zal een kolossale motor deelnemen aan het ballonfestival.


Een ballon in de vorm van een motor uit de MotoGP van maar liefst 34m hoog en 47m breed, komt voor het eerst naar België. Het kolossale gevaarte zal op zaterdag 3 en zondag 4 september opstijgen van op de Grote markt. Dus let op, niet op vrijdag. Dan nemen wel de andere negen specialevormballons deel. De Motorcycle ballon werd vervaardigd door het Amerikaanse Lindstrom. Hij zal maar liefst de helft van het opstijgterrein innemen en neemt de volledige breedte van de Grote Markt in.

Video motorcycle, vanaf 3’: https://youtu.be/59JtvrpRv0w

We verwelkomen ook twee nieuwe ballons in de vorm van een koppel pinguins. Ze werden vervaardigd door de Spaanse firma Ultramagic en zijn het resultaat van een wedstrijd op de Britse Facebookpagina van Exclusive Ballooning. Iedereen mocht online ontwerpen indienen en het winnende ontwerp zou het dan effectief tot specialevormballon schoppen. Het ontwerp is van de hand van Tom Moore, een Brit uit Bristol, die nog drie jaar voor Damien Hirst heeft gewerkt.

Video pinguins: https://m.youtube.com/watch?v=wKZTMkdL4Lk